Výroční zprávy
Výroční zpráva za rok 2023
Závěrečný účet obce za rok 2022 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2022
Závěrečný účet obce za rok 2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2021
Závěrečný účet obce za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2020
Závěrečný účet obce za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2019
Závěrečný účet obce za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2017
Závěrečný účet obce za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2014
Závěrečný účet obce za rok 2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008