Výroční zprávy

Závěrečný účet obce za rok 2011

DańovvÉ PŘÍJMY
--------------       463 150 ,-- kČ
nedańové příjmy       30 989,-- 
dotace                60 100,--
celkem pŕíjmy        554 336.50
BÉŹNÉ VŹDAJE         240 372.50
 
zpráva o výsledku hospodaření 2011

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c/. /§10 odst. 3 písm. b/ zákonač. 420/2004 Sb.
Nebyla zjištěna rizika dle §10 odst. 4 písmena A) zákona č. 420/2004Sb.