Výroční zprávy

Závěrečný účet obce za rok 2010

 Souhrnné výsledky finančního hospodaření

                                       upr. rozpočet          skutečnost        %plnění 2010/2009

Nekonsolid. příjmy                         590                    590                  102
Výdaje po konsolidaci                      646                    646                  228
Saldo po kon.                               56                     56                   20


Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Počet změn - 7
provedených roz. opatření  - 7
objem RO 81 222 Kč

ZApojení mimorozpočtových zdrojů - 0

Tvorba vlastních příjmů - daňové            465                    465                  103

                           nedaňové          17                     17                  141

 

Srovnání dynamiky- příjmy po kon.            590                    590                 102