Úřední deska
Záměr obce prodat nemovitost

v katastrálním území Vlkov u Drahotěšic: parcelní číslo st. 204 a 205 na pozemku 2916/3, LV č. 1
jedná se vždy o dvě stavební buňky spojené střešní konstrukcí


Záměr obce prodat nemovitost

v katastrálním území Vlkov u Drahotěšic: parcelní číslo st. 204 na pozemku 2916/3, LV č. 1
jedná se o dvě stavební buňky spojené střešní konstrukcí


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 28. 3. 2023 od 18:00 v chatce č. 2. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vlkov

starosta obce Vlkov oznamuje konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vlkov, které se bude konat dne 13. 10. 2022 od 17.30 na obecním úřadě. Program zasedání viz příloha a úřední deska.


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 6. 10. 2021 od 17:00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Oznámení pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky konané 8. a 9. 10. 2021
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 1. 6. 2021 od 18:00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 19. 5. 2021 od 18:00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Nařízení č. 2/2021 o vyhlášení záměru zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 29. 3. 2021
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 28. 4. 2021 od 17:30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 14. 3. 2021 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Oznámení pro volby do krajských zastupitelstev konané 2. a 3. 10. 2020
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 23. 4. 2020 od 17.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 14. 2. 2020 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 27. 12. 2019 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 10. 12. 2019 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 15. 10. 2019 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 12. 9. 2019 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 13. 6. 2019 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 14. 3. 2019 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 17.12. 2018 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vlkov

starosta obce Vlkov oznamuje konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vlkov, které se bude konat dne 1. 11. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program zasedání viz příloha a úřední deska.


Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - Územní plán Vlkov
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Vlkov 2018
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 25. 9. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Oznámení o konání voleb do obecních zastupitelstev a senátu konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 8. 7. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 19. 6. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 30. 1. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 11. 12. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Oznámení o konání prezidentských voleb 12. a 13. ledna 2018
Stanovení ninimálního počtu členů okrskové volební komice pro volbu prezidenta republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy MZE
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 14. 9. 2017 od 19:00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Oznámení o konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 15. 6. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 23. 5. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu

Veřejné projednání návrhu územního plánu Vlkov v katastrálním území Vlkov u Drahotěšic se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Vlkov,Vlkov 16, 373 41 Hluboká nad Vltavou, dne 19. 4. 2017 od 18:00 hod.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 23. 2. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 30. 12. 2016 od 17.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 13. 12. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 24. 11. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 27. 9. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Čestná prohlášení starosty a místostarostky za rok 2015

Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 30. 6. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 26. 5. 2016 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 19. 10. 2015 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 16. 9. 2015 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 26. 4. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 29. 12. 2017 od 17.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu
Oznámení o konání voleb 7. a 8. 10. 2016
Jmenování zapisovavelky volební komise
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 8. 2. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 27. 12. 2015 od 16.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 9. 12. 2015 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě dále viz přílohy.


Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 17. 08. 2015 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Veřejná vyhláška zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k podání připomínek a námitek
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Vlkov v k.ú, Vlkov u Drahotěšic

24. 8. 2015 v 9.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města, budova Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, II. patro, č. dveří 221.


Veřejná vyhláška a návrh územního plánu Vlkov v k.ú, Vlkov u Drahotěšic
Ochrana bobra evropského
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov

zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 21. 5. 2015 od 17.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.


Volební okrsky
Volební komise