Úřední deska

Oznámení o konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Obec Vlkov

Vlkov 16

373 41 Hluboká nad Vltavou

 

Oznámení o konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Obec Vlkov podle zákona ř. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České Republiky a na základě dalších platných zákonů týkajících se voleb, oznamuje:

  1. Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek 20. října v době od 14:00 do 22:00 hodin

v sobotu 21. října v době od 8.00 do 14:00 hodin

  1. V obci Vlkov je ustanoven jeden volební obvod a jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu Vlkov 16, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
  1. Okrsková volební komise má stanoven minimální počet členů 4.
  1. Zapisovatelkou volební komise je jmenována slečna Dagmara Jakešová.
  1. Místem konání voleb je budova obecního úřadu Vlkov 16, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
  1. Hlasovací lístky budou každému voliči doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

 

                                                                                                   Ing. Vladimír Marek

                                                                                                   starosta obce Vlkov

 

Ve Vlkově  21. 8. 2017