Úřední deska

Jmenování zapisovavelky volební komise

Obec Vlkov

Vlkov 16

373 41 Hluboká nad Vltavou

Jmenování zapisovavelky volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016

 

Starosta obce Vlkov podle § 15 písm. c) zákona č. 130/200 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto jmenuje paní Petru Báru Marekovou bytem Vlkov 27, zapisovatelkou volební komise ve Vlkově, pro volby do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016.

Ve Vlkově, 4. 10.2016

 

                                                                                  ...............................

                                                                                  Ing. Vladimír Marek

                                                                                  starosta obce Vlkov