Úřední deska

Oznámení o konání voleb 7. a 8. 10. 2016

Obec Vlkov

Vlkov 16

373 41 Hluboká nad Vltavou

 

Starosta obce Vlkov podle  § 27 zákona odst.1 zákona č. 130/2000 Sb.,

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

OZNAMUJE

1.

Volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční

 

v pátek    dne  7. 10. 2016                       od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne  8. 10. 2016                       od  08.00 hodin do 14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb (stanoven jeden volební okrsek):

 

je volební místnost  -   místnost Obecního úřadu Vlkov, Vlkov 16,

pro voliče,  kteří  jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Vlkově

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Českérepubliky, (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.

Volič je povinen zachovávat pořádek a řídit se pokyny volební komise, jinak mu nebude umožněno volit.

Ve Vlkově, 20.9.2016

 

                                                                                  ...............................

                                                                                  Ing. Vladimír Marek

                                                                                  starosta obce Vlkov

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-konani-voleb.odt 18.9 Kb