Úřední deska

Volební komise

Obec Vlkov

Vlkov 16

373 41 Hluboká nad Vltavou

 

   Stanovení ninimálního počtu členů okrskové volební komice pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016

 

Starosta obce Vlkov podle § 15 písm. c) zákona č. 130/200 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 130/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016 na 4 (slovy: čtyři).

Ve Vlkově, 8.8.2016

                                                                                  ...............................

                                                                                  Ing. Vladimír Marek

                                                                                  starosta obce Vlkov