Odpady
Termíny svozu odpadu od 1. 5. 2023 - 29. 9. 2023
UKLÁDÁNÍ KOMPOSTU A OŘEZU VĚTVÍ
Zrušení - Ukončení zpětného odběru spotřebičů značky Samsung

Na základě oznámení společnosti ASEKOL a.s. Sběrný dvůr Ševětín obnovil zpětný odběr spotřebičů značky Samsung.


Sběrný dvůr v Ševětíně
Smlouva o využívání provozu sběrného dvora v Ševětíně