Odpady
Termíny svozu odpadu od 29. 4. 2019 - 27. 9. 2019
Sběrný dvůr v Ševětíně
Smlouva o využívání provozu sběrného dvora v Ševětíně