Odpady
UKLÁDÁNÍ KOMPOSTU A OŘEZU VĚTVÍ
Zrušení - Ukončení zpětného odběru spotřebičů značky Samsung

Na základě oznámení společnosti ASEKOL a.s. Sběrný dvůr Ševětín obnovil zpětný odběr spotřebičů značky Samsung.


Termíny svozu odpadu od 29. 4. 2019 - 27. 9. 2019
Sběrný dvůr v Ševětíně
Smlouva o využívání provozu sběrného dvora v Ševětíně