Odpady

Sběrný dvůr v Ševětíně


Na základě smlouvy o využití provozu sběrného dvora v Ševětíně uzavřené mezi městysem Ševětín a obcí Vlkov mohou fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v obci Vlkov, osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce Vlkov a osoby, které mají s obcí Vlkov uzavřenou smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem, využívat jeho služeb.


Provozní doba sběrného dvora v Ševětíně (Vlkovská ulice)

Středa 15:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 12:00