Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu Revitalizace návsi; Etapa – obnova zídky a přilehlého prostranství

Lhůta pro podání nabídek je běží do 31. 5. 2021, 12:00 hodin, další podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-kryci-list-nabidky-zidka-naves.docx 28.2 Kb
priloha-c.-2-cp-zakladni-zpusobilost-zidka-naves.docx 25.3 Kb
priloha-c.-3-cp-technicka-kvalifikace-zidka-naves.docx 26.5 Kb
priloha-c.-4-00-tz-a-pz.pdf 372.2 Kb
priloha-c.-4-01-sirsi-vztahy.pdf 183.5 Kb
priloha-c.-4-02-majetkove-vztahy.pdf 137.7 Kb
priloha-c.-4-03-situace-stav.pdf 157.5 Kb
priloha-c.-4-04-pusorys-pohled-stav.pdf 249.4 Kb
priloha-c.-4-05-rez-stav.pdf 1304.1 Kb
priloha-c.-4-06-dopravni-situace.pdf 140.4 Kb
priloha-c.-4-07-situace-navrh.pdf 168.1 Kb
priloha-c.-4-08-pudorys-navrh.pdf 204.9 Kb
priloha-c.-4-09-bouraci-prace.pdf 167.6 Kb
priloha-c.-4-10-pohled-navrh.pdf 665.1 Kb
priloha-c.-4-11-rez-navrh-.pdf 696.2 Kb
priloha-c.-4-11-rez-navrh.pdf 696.2 Kb
priloha-c.-4-12-foto-mobiliar.pdf 733.2 Kb
priloha-c.-5-smlouva-o-dilo-navrh-zidka-naves.doc 94.7 Kb
priloha-c.-6-rozpocet-vykaz-vymer.xls 39.4 Kb
vyzva-k-podani-nabidky-zidka-naves.pdf 65.5 Kb
zadavaci-dokumentace-zidka-naves.pdf 448.3 Kb

Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava a odbahnění malé vodní nádrže v obci Vlkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-kryci-list-nabidky-stavebni-prace.docx 27.7 Kb
priloha-c.-2-cp-zakladni-zpusobilost.docx 24.9 Kb
priloha-c.-3-cp-technicka-kvalifikace.docx 26.2 Kb
priloha-c.-4-c1-vykres.pdf 201 Kb
priloha-c.-4-c2-vykres.pdf 399.4 Kb
priloha-c.-4-d1-vykres.pdf 20 Kb
priloha-c.-4-d2-vykres.pdf 217.6 Kb
priloha-c.-4-d3-vykres.pdf 35.3 Kb
priloha-c.-4-polozkovy-rozpocet.xls 32.8 Kb
priloha-c.-4-pruvodni-a-souhrnna-technicka-zprava.doc 68.1 Kb
priloha-c.-5-smlouva-o-dilo-navrh-ver3.doc 93.7 Kb
vyzva-k-podani-nabidky-vzmr-oprava-a-odbahneni-mvn-v-obci-vlkov.pdf 287.5 Kb
zadavaci-dokumentace-vzmr-oprava-a-odbahneni-mvn-v-obci-vlkov.pdf 2629.6 Kb