Poplatky

Poplatky za služby spojené s pronájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Ševětíně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-sevetin.pdf 309.3 Kb

Poplatky za popelnice

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 platné od 1. 1. 2022 je možné zaslat převodem na číslo účtu 563762359/0800. Nebo po telefonické domluvě uhradit na obecním úřadě (kontakt Barbora Kubátová 603552972, kubatb@gmail.com) v hotovosti. Pokud poplatky zasíláte převodem, uveďte do zprávy pro příjemce vaše jméno, popř. číslo domu, aby byla platba identifikovatelná. Potvrzení o převodu si uchovejte pro případnou kontrolu. 

Sazba poplatku za popelnice činí 450,- Kč

  1. Poplatníkem poplatku je:

         a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

  1. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Celé znění vyhlášky č.2/2021 najdete na http://www.obecvlkov.eu/www/obecvlkov/fs/ozv-2-2021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi-k-010122.pdf