Odpady

Zrušení - Ukončení zpětného odběru spotřebičů značky Samsung

Na základě oznámení společnosti ASEKOL a.s. Sběrný dvůr Ševětín obnovil zpětný odběr spotřebičů značky Samsung.