Vyhlášky
Vyhláška č. 2/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Vyhláška č.1/2016,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Vyhláška č. 2/2016,

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt


Směrnice o zadávání veřejných zákazek malého rozsahu obce Vlkov