Usnesení ZO

Zápis ze schůze zastupitelstva konané dne 30.06.2012