Usnesení ZO

usnesení zastupitelstva 31.12.2010 - dodatek

Zastupitelstvo obce schválilo umístění staveb na pozemcích 2802/10 2802/11.
pro 4       proti 0       zdržel se 1