Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 31.8.2014

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie, Vranovský Martin

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Rozpočtová změna č. 5/2014

Usnesení:

1. Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 5/2014 viz příloha.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
5-2014.pdf 422.3 Kb