Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 31.12.2012

Přítomni:
Vondrášek Václav, Veselá Eliška, Vranovský Martin, Jirků Miloslav, Vondrášková Marie

 

PROGRAM.

1. Rozpočtová změna č, 9.

Paragraf  0000 celkem 75 297,12 Kč

Paragraf 2212                   2 000,--

Paragraf  3613                     -20,--

Paragraf 3631                      700,--

Paragraf 3722                    2 754,44

Paragraf 4319                  -2 000,--

Paragraf 6112                  -6 439,--

Paragraf 6115                   8 403,--

Paragraf 6171                 69 266,22

Paragraf 6310                  1 722,31

Paragraf 6402                        97,--

Paragraf 3722                       539,--

Paragraf 6171                        270,--

Zastupitelé navrhovanou rozpočtovou změnu schvalují následovně

PRO          5                PROTI        0         ZDRŽEL SE     0