Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 31.10.2013

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Omluven:
Vranovský Martin

Program schůze:

  1. Rozpočtové změny 8, 9, 10
  2. Telefonní účet - Telefónica O2

1. Rozpočtové změny

Změna č. 8

  Původní hodnota Změna Po změně
Příjmy celkem 82 150,79 49 716,00 131 866,79
Výdaje celkem 523 499,04 -206 364,00 317 135,04

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 8

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Změna č. 9

  Původní hodnota Změna Po změně
Příjmy 286 937,24 144 000,00 430 937,24
Výdaje 208 693,00 144 000,00 352 693,00

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 9

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Změna č. 10

  Původní hodnota Změna Po změně
Příjmy 60 997,77 -7 833,26 53 164,52
Výdaje 257 185,54 -239 799,53 17 396,01

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 10

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Telefonní účet

Účet mobilního telefonu starosty má měsíční limit 500,- Kč. Za vyúčtování srpen - září byl limit překročen o 116,18 Kč. Nadlimit vznikl felefonáty ohledně územního plánu a akce Oranžový rok. Z tohoto důvodu není požadováno přeplatek uhradit.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0