Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.6.2014

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Rozpočtová změna č. 4
  2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2013

Usnesení:

1. Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu viz příloha.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Zastupitelé schvalují účetní uzávěrku za rok 2013 následovně:

Pro: 4 Proti:0 Zdržel se: 0
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
SKM_C224e14071615131.pdf 732.3 Kb