Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.4.2014

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Omluven:
Vranovský Martin

Ověřovatel zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Rozpočtová změna č. 1

Usnesení: 42014

1. Rozpočtová změna č. 1 - viz příloha

Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 1 následovně: 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
SKM_C224e14071615120.pdf 144.5 Kb