Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.12.2013

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Schválení rozpočtu na rok 2014
  2. Příkaz starosty k provedení inventarizace
  3. Rozpočtová změna č. 12
  4. Příspěvek důchodcům, poplatky za pevný odpad

1. Schválení rozpočtu na rok 2014

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2014, který je v navrhované podobě následující:

Příjmy celkem 445 500,- Kč
Výdaje 445 500,- Kč

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2014 jako vyrovnaný - kde příjmy činí 445 500,- Kč, výdaje 445 500,- Kč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Příkaz starosty k provedení inventarizace

Inventarizace bude provedena 31.12.2013 - 10.1.2014.

Členové inventurní komise:

Plánská Jana Předseda
Veselá Eliška Člen
Jirků Miloslav Člen

Zástupitelstvo schvaluje následovně:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Rozpočtová změna č. 12

Rozpočtová změna č. 12 he schválena následovně:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Příspěvek důchodcům, poplatky za pevný odpad

Bude vyplacen příspěvek v hodnotě 1 000,- Kč osmi občanům obce, to je 8 000,- Kč.

Místní poplatky se pro rok 2014 nemění.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce přeje všem občanům, včetně chalupářů jen to nejlepší v roce 2014.