Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.11.2013

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Rozpočtová změna 11
  2. Návrh rozpočtu na rok 2014
  3. Dohody
  4. Darovací smlouva

1. Rozpočtová změna 11

Příjmy celkem Původní hodnota 478 540,62
  Změna -18 497,00
  Rozpočet po změně 460 043,62
Výdaje celkem Původní hodnota 169 299,01
  Změna 9 124,00
  Rozpočet po změně 178 423,01

Viz. příloha rozpočtové opatření č. 11/2013

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 11

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Návrh rozpočtu na rok 2014

Rozpočtové příjmy
Daňové 431 000,00
Místní poplatky 10 500,00
Příjmy z úroků 4 000,00
Příjmy celkem 445 500,00

 

Rozpočtové výdaje
Opravy + udržování 181 500,00
Školy - před. výchova a základ. škola 5 000,00
Elektrická energie 23 000,00
Nákup ost. služeb 40 000,00
Věcné dary + přís. důchodcům 12 000,00
Zastupitelstva obcí 95 000,00
Regionální a místní správa 89 000,00
Rozpočtové výdaje celkem 445 500,00

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Dohody

Zastupitelstvo schvaluje dohody o provedení práce:

P. Jirků - Údržba prostranství obecního úřadu a ostatních ploch neschůdných pro traktor.
1 600,00 Kč

P. Vondrášek - Sečení obecních ploch vlastním traktorem.
2 000,00 Kč

P. Vondrášková - Vedení účetnictví obce.
8 000,00 Kč

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Darovací smlouva

Svazek obcí Veselsko bezplatně přenechává obci Vlkov majetek v tomto rozsahu:

  • 2 ks laviček s opěradlem v pořizovací ceně 8 129,00 Kč.
  • 3 ks odpadkových košů v pořizovací ceně 12 244,00 Kč.

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
00206B8077C1131216070734.pdf Rozpočtové opatření č. 11 / 2013 423.6 Kb