Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 28.5.2014

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Rozpočtové opatření č. 2.- viz příloha

Usnesení č. 2805 2014

Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 2 následovně:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
SKM_C224e14072306130.pdf 383.3 Kb