Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 21.9.2014

Přítomni:
Vondrášek Václav, Vranovský Martin, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. dopadů
  2. Návrh rozpočtu obce Vlkov na rok 2015

Usnesení:

1. Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 viz příloha. Cena za odpad činí 317,00 Kč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 viz příloha.

Příjmy 525 000,00
Výdaje 525 000,00

Zastupitelé schvalují účetní uzávěrku za rok 2013 následovně:

Pro: 5 Proti:0 Zdržel se: 0
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-2014.pdf 1384.5 Kb
Rozpocet2015.pdf 303.6 Kb