Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 15.6.2014

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Audit hospodaření za rok 2013
  2. Schválení závěrečného účtu za rok 2013

Usnesení:

1. Zastupitelé schvalují přezkum obce za rok 2013 z výrokem: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v par. 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem C), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání (par. 2 odst 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.). Nebyla zjištěna rizika dle par 10 odst. 4 písmena A) zákona č. 420/2004 Sb. - Závěrečný účet + audit s výhradami. Chyby + nedostatky budou odstraněny do konce roku 2014. Důslednější kontrola účtování.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Zastupitelé schvalují závěrečný účet za rok 2013

Celkem příjmy-RU 674 784,89
Celkem výdaje-RU 395 284,10

Viz rozpočtové hospodaření dle tříd - sumář financování.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
SKM_C224e14071615121.pdf 204.7 Kb
SKM_C224e14071615130.pdf 140.3 Kb