Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 15.3.2014

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vranovský Martin, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Sestavení volební komise
  2. Dohoda o provedení práce za rok 2014

1. Sestavení volební komise

Předseda - Vondrášková
Zapisovatel - Plánská Jana
Členové - Veselá, Muková

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Dohoda o provedení práce za rok 2014

Vondrášek Václav - v zimním období prohrnování vlastním traktorem, údržba zeleně kolem rybníka a kapličky vlastním traktůrkem + odvoz
Jirků Miloslav - údržba zeleně (nedostupné plochy), sečení + odvoz
Vondrášková Marie - účetní práce, přihlašování a odhlašování občanů, vybírání místních poplatků apod.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0