Usnesení ZO

Schůze Zastupitelstva obce VLKOV konaná 22.10.2012

Přítomni : Jirků M., ranovský Martin, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků

Zapisovatel : Vondrášková

  PRPGRAM : Výměna oken a vchodových dveří u budovy obecního úřadu.

 

Starosta požádal přítomné o schválení výměny oken a dveří.

 

USNESENÍ:

Zastupitelstvo schvaluje výměnu oken a dveří za nové.

PRO 5     PROTI. 0     ZDRŽEL SE: 0