Usnesení ZO

Schůze konaná dne 30.06.2013

Schůze Zastupitelstva obce Vlkov, konaná dne 30.06.2013

 

Přítomni" Vondrášek, Vranovský, Jirků, Veselá, Vondrášková

Ověřovatelé zápisu: Jirků, Veselá

PROGRAM

1. Závěrečný účet obce za rok 2012, audit za rok 2012

2.Dohoda o provedení práce

3.  Internet

 Bod 1. - Zastupitelé schvalují závěrečný účet obce za rok 2012.Dále schvalují přezkum obce za rok 2012

                 Audit byl bez chyb a nedostatků.

 Pro - 5                             Proti   0                                            Zdržel se - 0

Bod 2. - Schválení dohody o provedení práce za květen p. Vondrášek. Sečení travních ploch obce vlastním traktorem. Jirků Miloslav sekání nedostupných míst křovinořezem a odvoz trávy za květen a červen 2013,

Pro - 5                                Proti - 0                                           Zdržel se - 0

Bod 3. - INTERNET. Zastupitelé schvalují změnu internetu z autů na starnet. Po dobu jednoho měsíce bude

                ponecháno i autů. Podle toho, který se lépe osvědčí.

Pro - 5                                   Proti - 0                                             Zdržel se - 0