Rozpočet

Rozpočet obce Vlkov na rok 2015

Daňové příjmy                                               452.000,-Kč

Místní poplatky                                               15.000,-Kč

Neinvestiční transfer                                        54.000,-Kč

Příjmy z úroků                                                  4.000,-Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy celkem                                             525.000,-Kč

 

Rozpočtové výdaje

Opravy a udržování                                         284.000,-Kč

El. energie                                                      28.000,-Kč

Nakládání s odpady                                         30.000,-Kč

Sociální poradenství                                         12.000,-Kč

Osobní výdaje                                                 30.000,-Kč

Odměny                                                         50.000,-Kč

Cestovné                                                          8.000,-Kč

Nákup materiálu                                              20.000,-Kč

Poštovné                                                          1.000,-Kč

Služby zpracování dat + ostatní služby              15.000,-Kč

Pohoštění                                                         1.000,-Kč

Dary                                                                 2.000,-Kč

Služby peněžních ústavů                                    4.000,-Kč

Služby telekomunikací                                      10.000,-Kč

Nákup ostatních služeb                                     30.000,-Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem                                              525.000,-Kč