Rozpočet

Rozpočet obce Vlkov na rok 2013

PŘÍJMY v Kč

Daň z příjmu fyzických osob                                     80 000,--

Dań z příjmu fyz. osob sam. výd. činných                  15 000,--

Daň z příjmu fyz. osob a kap. výnosů                          8 000,--

Daň z příjmu právnic. osob                                        80 000,--

DPH                                                                      190 000,--

Poplatek za komunální odpad                                    10 000,--

Poplatek ze psů                                                            500,--

1351 - loterie                                                              2 000,--

Daň z nemovitosti                                                     65 000,--

Části úroků                                                                5 500,--

----------------------------------------------------------------------------------

PŘÍJMY CELKEM                                                    456 000,--

 

 

VÝDAJE

   §       pol

3113  5321 Transféry obcím                                           5 000,--

3613  5154 El energie -úřad                                            1 000,--

3631  5154 El energie - osvět.                                         5 000,--

3722  5169 nákup ost. služeb                                        70 000,--

4319  5492 dary obyv.                                                     2 000,--

4319 5499 ost. nein. trans.                                              8 000,--

6112 5021 ost. os. výdaje                                              20 000,--

6112 5023 Odměny zastup.                                           60 000,--

6112 5032 Veřejné ZP                                                     4 000,--

6112 5173 Cestovné                                                        7 000,--

6171 5021  ostatní os. výdaje                                         18 000,--

6171 5139   mat. jinde nezař.                                         13 000,--

6171 5162    služby pošt                                                 1 000,--

6171 5162  služby telekomunikací                                  11 000,--

6171 5168  služby zprac. dat                                          30 000,--

6171  5169 ostatní služby                                               50 000,--

6171 5171 opravy a udržování                                        145 000,--

6310 5163 služby pen. ústavů                                           6 000,--      

VŹDAJE CELKEM                                                        456 000,--