Rozpočet

Rozpočet obce Vlkov na rok 2010

PŘÍJMY 2010

                                                                                                                                                                                        PLÁN                   SKUTEČNOST

   Daňové                                                                                                                                                                 395  000

   Kapitálové                                                                                                                                                                 6  000

   Dotace                                                                                                                                                                    79  800 

   Nedaňové                                                                                                                                                              11  450

   CELKEM                                                                                                                                                                496  250

 

 

VÝDAJE  2010

 

   Opravy a údržba                                                                                                                                                   303  750

   Energie                                                                                                                                                                    12  000

   Komunální odpad                                                                                                                                                  16  000

   Transféry obyvatelstvu                                                                                                                                             6  000

   Zastupitelstvo                                                                                                                                                         63  000

   Osobní výdale                                                                                                                                                         15  000

   Pohoštění                                                                                                                                                                  1  500

   Služby pošt                                                                                                                                                                    500

   Služby bank                                                                                                                                                                5  500

   Zpracování dat                                                                                                                                                         30  000

   Služby radiokomunikací                                                                                                                                         11  000

CELKEM                                                                                                                                                                     496 250