Historie

Zápis ze schůze zast. konané sne 30.06.2012

Usnesení.
Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu 52012.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0