Historie

zápis ze schůze zas. 29.12.2012

Usnesení:
Projednání zprávy o kontrole výsledku hospodaření za rok 2011, přijetí opatření k zhištění nápravy zjištění nedostatků a schválení závěrečného účtu obce za rok 2011.