Historie

Zápis ze schůze 31.08.2012

Přítomni : Vondrášek václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie
Omluveni : Vranovský Martin
Ověřovatelé zápisu : Jirků, Veselá
Zapisovatel : Vondrášková

PROGRAM : Dohoda o provedení práce p. Vondrášek


Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje dododu p. Vondráška o provedení práce - údržba zeleně kolem rybníka a v areálu obce.

PRO 4. PROTI 0, ZDRŽEL SE 0