Historie

usnesení ze schůze zastupitelstva, konané dne 31.12.2010

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce, schválilo rozpočet na rok 2011 v navrhované formě. Příjmy 425 500,-- Kč a výdaje 425 500,--
rozpočet byl schválen jako vyrovnaný
pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zastupitelstvo schvaluje odměnu za vedení účetnictví - 15 000,-- Kč za rok a dohodu na úklid sněhu ve výši dvoutisíckorun.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Schváleny ostatní neinvestiční transféry obyvatelstvu ve výši 7 000,-- Kč.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení - zastupitelstvo obce ukládá starostovi zveřejňovat závěrečný účet ve správné formě
pro 4 proti 0 zdržel se 1


usnesení - zastupitelstvo obce ukládá účetní, aby dodržovala český účetní standart 701, bod 5a 4.
pro 4 proti 0 zdržel se 1