Historie

Usnesení ze schůze konané dne 31.07.2012

Zastupitelstvo schvaluje vyplatit poměrnou část odměny u dohody / Vondrášková - vedení účetnictví obce/

Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení ze schůze konané dne 31.07.2012

 

Zastupitelstvo schvaluje poměrnou výplatu peněz u dohody o provedení práce u pí. Vondráškové za vedení účetnictví obce.

Pro : 4                                   Proti : 0                                 Zdržel se : 0