Historie

Usnesení ze schůze konané 31.01.2011

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2011
pro 5 - proti o - zdržel se 0