Historie

Usnesení ze schůze 31.07.2012

Zastupitelstvo schvaluje poměrnou výplatu na dohodu o provedení práce pí. Vondráškové za účetnictví obce.

Pro : 4 Zdržel se : 0 Proti : 0