Historie

usnesení ze schůze 16.12..2010

Rozpočet na rok 2011 bude vyvěšen na úřední desce 16.12.2010 a nainternetových stránkách obce.
pro 4 zdržel se 0 proti o

Příkaz k inventuře a složení inventurní komise.
Předseda Jirků Miloslav
členové Stráská, Vranovská
pro 4 zdržel se 0 proti 0