Historie

Usnesení zastupitelstva ze schůze konané 31.03.2011 - rozpočtová změna č. 2/2011

Zasdtupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 2/2011
příjmy- položka 1113 - 1355,-- Kč
4111 - 97,-- Kč

Výdaje § 6171,pol.5139 - 1 452,-- KčPro 4 Proti 0 Zdržel se 0