Historie

usnesení zastupitelstva z 23.01.2011

Usnesení

Zastupitelstvo obce schvalujerozpočtovou změnu č.6 a 7.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0