Historie

Schůze Zastupitelstva obce Vlkov , konaná dne 31.07. ve Vlkově


Přítomni : Vranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků Miloslav, Vondrášek Václav, Vondrášková Marie

Ov. zápisu - Jirků, Mil., Veselá El.
Zapisovatel - Vondrášková Marie

Program : Rozpočtová změna č. 3
Dar pro pí. Paurovou
Dohoda o provedení práce - účetní práce pí Vondráškové

Usnesení:


Rozpočtová změna
----------------

Zastupitelstvo schvaluje roz, změnu č. 3. Příjmy celkem 28 168,-- Kč
Výdaje celkem -28 168,-- K4

Pro 5 Proti 0 Zdr. se 0


Dar.
----

Zastupitelstvo schvaluje k 90. narozeninám pí. Paurové dát dar v hodnotě do 2 500,-- Kč v následném složení: peněžní dar 1 000,-- Kč + věcný dar do 1 500,-- Kč.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


Dohoda o provedení práce

Zastupitelstvo schvaluje odměnu dle dohody pro pí. Vondráškovou Marii.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0