Historie

Schůze Zastupitelstva obce Vlkov, konaná 31.07.2013

Přítomni : Vondrášek Václav, Veselá, Jirků, Vondrášková
Omluven : Vranovský Martin
Ověř. zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášková

PROGRAM : Akce " ORANŽOVÝ ROK"
Rozpočtová změna č. 4 a 6


Usnesení : Rozpočtová změna.
Zastupitelé schvalují roz. změnu č. 4 v částce 353 293,-- Kč
Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 6 v částce 84921,77 Kč.

PRO 4 Proti 0 Zdržel se 0

AKCE "ORANŽOV7 ROK". Tato akce je sponzorována skup. ČEZ v částce 60 000,- Kč

Za tuto částku bude nakoupen stan, pivní set a výčepní stolice. Ostatní náklady
spojené s oslavou uhradí obec - občerstvení, kulturní vystoupení + hudba apod.

Akce se uskuteční 10.08.2013.