Historie

Schůze zastupitelstva konané dne 31.10.2012

Přítomni : Vondrášek, Vranovský, Veselá, Jirků, Vondrášková

Program : Rozpočtová změna č. 7 a 8
Výměna oken vchodových dveří u budovy obecního úřadu.

Rozpočtová změna č. 7. - týká se změny rozpočtu celkem 79447.00 Kč
Rozpočtová změna č. 8. - týká se změny rozpočtu celkem 1133.00 Kč

Usnesení : Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 7 a 8 následovně
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Schválení výměny oken a vchodových dveří
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0