Historie

Schůze zastupitelstva konaná dne 11.10.2011

Přítomni: Vondráček, Vondrášková, Jirků, Veselá
Omluveni : Vranovský Martin
Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášková Marie

Program : Dohoda o provedení práce - p. Vondrášek
údržba zeleně - sekání trávy vlastním traktoremv měsících - červen, červenec, srpen, září, říjen.

Zastupitelstvo vydalo následující usnesení:

Schválilo dohodu o provedení práce pana Vondráška - údržba travních porostů v obci Vlkov