Historie

Schůze Zast. Vlkov konaná 28.03.2013

Přítomni : Vondrášek, CVranovský, Jirků, Veselá, Vondrášková
Ověřovatelé : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášková

PROGRAM
---------
1. Zřízení účtu u ČNB - pro dotace

Usnesení

Zastupitelé schvalují založeníúčtu u ČNB - pro dotace ÚSC.

Pro : 5 Proti 0 Zdržel se : 0