Historie

Schůze konaná dne 31.08.2013

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 31.08.2013

Přítomni : Vondrášek Václav, , Vranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků, Vondrášková

Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků

Zaúpisovatel             : Vondrášková Marie

 

PROGRAM : Rozpočtová změna č. 7

Zastupitelé schvalují mrozpočtovou změnu č. 7 v částce 131 755,-- Kč.

Pro - 5                                      Proti - 0                            Zdržel se -     0