Historie

Rozvaha 2010


A. Aktiva celkem 1871160,73
B. Oběžná aktiva 826160,43

PASIVA celkem 1871160,73
C. Vlastní kaqpitál 1801132,87
D. Cizí zdroje 70027,86