Historie

Doplněk ke schůzi zastupitelstva 31.12.2011

Zastupitelstvo schválilo převzetí kapličky do majetku obce za symbolickou cenu 1,-- Kč

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0